Badania panelowe

Powrót do bazy wiedzy

Badania panelowe


Badania panelowe to proces gromadzenia danych w określonych odstępach czasu od tych samych respondentów. Podobną funkcję spełniają badania trackingowe. O ile jednak w badaniach panelowych w kolejnych etapach badania biorą udział Ci sami respondenci, w badaniach trackingowych są to za każdym razem odmienne osoby (Sawiński 2007: 103). 

Kiedy warto zaplanować badania panelowe? Paul Lazarsfeld (1993) wyróżnia dwa typy problemów badawczych, w wypadku których szczególnie zasadne wydaje się wykorzystanie badań panelowych:

  • wpływ danego wydarzenia bądź serii wydarzeń na opinie i zachowania respondentów;
  • wybory dokonywane przez jednostki w obliczu konfliktów interesów i potrzeb (Lazarsfeld 1993: 147-148).

Decydując się na przeprowadzenie badania panelowego, warto pamiętać, że jego specyfika zależna jest od kilku kluczowych charakterystyk, takich jak: geograficzny zasięg badania, sposób zbierania danych, typ respondenta oraz sposób doboru próby (Smith, Allbaum 2004: 215). Próba w badaniach panelowych może być dobrana w sposób losowy bądź nielosowy (Grover, Vriens 2006: 169). Próby losowe w badaniach panelowych wykorzystuje się zazwyczaj w przypadku dużych projektów badań sondażowych lub w badaniach telemetrycznych. W praktyce badań marketingowych częściej korzysta się jednak z prób nielosowych (ibidem). 

Popularną w marketingu formą wykorzystania badań panelowych są tzw. panele konsumenckie. Ich zastosowanie pozwala śledzić zmiany opinii, postaw i zachowań konsumentów w zakresie takich obszarów, jak konsumpcja określonych dóbr, wydatki na poszczególne produkty/usługi, powtarzalność zakupu czy lojalność wobec marki (por. Stone, Call 2004; Ferber, Sudman 2011). 

Tak panele konsumenckie, jak i inne rodzaje badań panelowych coraz częściej są realizowane za pośrednictwem Internetu. Istotną zaletą badań panelowych przeprowadzanych w środowisku internetowym jest możliwość skutecznego cyklicznego powracania do konkretnych osób niezależnie od ich miejsca pracy i zamieszkania.

Wzór cytowania:

Magierowski M. Badania pracowników. Dostępny: http://www.researchonline.pl/baza?podkategoria=7, data dostępu: ../../2013.


Bibliografia

Grover R., Vriens M. 2006. The Handbook of Marketing Research: Uses, Misuses, and Future Advances. London: Sage Publications.
Lazarsfeld P. 1993. On Social Research and Its Language. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Sawiński Z. 2007. Badania trackingowe. W: Dominika Maison, Autur Noga-Bogomilski (red.) Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Smith S. M., Albaum G. S. 2004. Fundamentals of Marketing Research. London: Sage Publications.
Stone M., McCall J. B. 2004. International Strategic Marketing. An International Perspective. London: Routledge.
Sudman S., Ferber R. 2011. Consumer panels. Chicago, IL: American Marketing Association.


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!