Szeroki wybór pytań pozwoli Ci stworzyć każdą ankietę!

Darmowe konto pozwala na przetestowanie wszystkich możliwości serwisu.

Zobacz przykłady ankiet

Pytania wyboru


Podstawowy typ pytań dostępny w kilku różnych wariantach i opcjach dodatkowych: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, wyboru z listy rozwijanej, z możliwością ustalenia określonej liczby zaznaczeń, odpowiedzi blokujących wybór innych odpowiedzi i dodania pól tekstowych.

Pytania wyboru

Pytania otwarte


Dostępne w kilku wariantach różniących się wielkością i liczbą pól odpowiedzi. Dostępne opcje umożliwiają określenie długości wypowiedzi lub typu wprowadzanych danych np. cyfry, kod pocztowy, data, godzina.

Pytania otwarte

Pytania ze skalą


Dają możliwość wyrażenia opinii na graficznie reprezentowanej skali (suwaku), dostosowanej do wybranego szablonu graficznego. Skala może być reprezentowana w formie „drabiny” lub „termometru”, wyświetlana w pionie lub poziomie, z podziałką lub bez, a jej krańce mogą być opisane tekstowo lub przy pomocy emotikonek.

Pytania ze skalą

Pytania rankingowe


Dostępne w kilku różnych wersjach, w których respondent przypisuje opcjom odpowiedzi wybrane przez siebie pozycje (od najbardziej do najmniej preferowanych), rozdziela pomiędzy opcjami określoną pulę punktów lub szereguje dostępne opcje od najbardziej do najmniej preferowanych metodą drag&drop.

Pytania rankingowe

Pytania macierzowe


Pytania w formie tabel umożliwiających ustosunkowanie się do szeregu stwierdzeń przy wykorzystaniu tej samej kafeterii odpowiedzi. Dostępne opcje umożliwiają określenie dopuszczalnej lub konkretnej liczby odpowiedzi w każdym wierszu, wyświetlenie odpowiedzi w losowej kolejności lub w formie rozwijanej listy. Automatyczna blokada nagłówka kolumn ułatwia udzielanie odpowiedzi na rozbudowane pytania macierzowe.

Pytania macierzowe

Pytania o relację między obiektami


Umożliwiają określenie relacji bliskości-dystansu pomiędzy dwoma obiektami. Dostępne warianty dopuszczają prezentację różnych stopni relacji równocześnie lub przygotowanie pytania interaktywnego, w którym respondent przy pomocy przycisku przybliża i oddala obiekty, wybierając właściwą według niego relację.

Pytania o relację między obiektami

Net Promoter


Pytanie dedykowane do pomiaru popularnego wskaźnika lojalności klientów – Net Promoter Score. Możliwa jest personalizacja jego treści. Na podstawie udzielonych odpowiedzi na to pytanie wartość wskaźnika obliczana jest automatycznie w podsumowaniu wyników.

Net Promoter

Pytanie z mapą


Graficzna reprezentacja mapy Polski, dostosowana do wybranego szablonu graficznego, umożliwia respondentom wskazanie - „kliknięcie” - wybranego województwa.

Pytanie z mapą

Pytania "kliknij, kiedy już..."


Typ pytania dający możliwość zamieszczenia filmu (załadowanego z dysku komputera, serwisów YouTube lub Vimeo). Respondent reaguje ("klika") w wybranym momencie, np. kiedy zorientuje się, jaka jest marka reklamowanego produktu. Zapisywany jest czas, w którym nastąpiło "kliknięcie".

Pytania "kliknij, kiedy już..."
zobacz pełną listę opcji

Najedź kursorem na funkcjonalność, aby zobaczyć jej pełen opis

Rodzaje pytań

Standard Premium
Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie wielokrotnego wyboru
Pytanie otwarte
Pytanie z listą otwartych odpowiedzi
Pytania rankingowe
Pytanie z oceną na skali
Pytanie „wybierz, które lepsze”
Pytanie macierzowe
Pytanie „kliknij, kiedy już”
Pytanie "ustal relację pomiędzy obiektami"
Pytanie z mapą
Pytanie Net Promoter Score

Funkcje podstawowe

Standard Premium
Bezpłatne testowanie kreatora
Wygodny system płatności
Kompatybilność z różnymi przeglądarkami
Kompatybilność z wieloma językami
Maksymalna liczba aktywnych projektów 10 1000
Maksymalna liczba respondentów 100000 1000000
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 1000 1000
Podgląd danych
Usuwanie numerów pytań
Import pytań z innych projektów użytkownika
Import pytań z bazy ankiet ResearchOnline
Import ankiety z zachowaniem reguł przejścia

Opcje zamknięcia ankiety

Standard Premium
Po wypełnieniu przez określoną liczbę respondentów
Po upływie określonego czasu
W dowolnym momencie

Zaawansowane opcje edycji pytań

Standard Premium
Dodatkowe pole tekstowe
Odpowiedzi wykluczające
Górny i dolny limit odpowiedzi
Kafeteria odpowiedzi w pionie lub w poziomie
Określony format odpowiedzi
Określenie limitu znaków w polu odpowiedzi
Prezentacja skali w formie graficznej
Grafika i multimedia w treści pytań
Grafika i multimedia w kafeterii odpowiedzi

Zaawansowana logika kwestionariuszy

Standard Premium
Blokada cofania
Pytania obowiązkowe
Miękka walidacja odpowiedzi
Randomizacja pytań na stronie
Randomizacja odpowiedzi w kafeterii
Zaawansowane reguły przejścia między pytaniami
Wstawianie odpowiedzi z wcześniejszych pytań

Opcje personalizacji wyglądu ankiety

Standard Premium
Liczba dostępnych szablonów graficznych 10 14
Podział kwestionariusza na strony
Edycja treści przycisków nawigacyjnych ankiety
Dodawanie tekstów informacyjnych
Wybór stylu paska postępu
Edycja wyglądu tekstu
Edycja stopki i nagłówka ankiety
Edycja grafiki tła ankiety
Grafika i multimedia w dowolnym miejscu ankiety
Usuwanie logo ResearchOnline

Pomoc

Standard Premium
Pomoc techniczna
Konsultacje merytoryczne
Pomoc PLUS

Opcje dystrybucji ankiety

Standard Premium
Przyjazny link
Powrót do ankiety
Pop-up na własnej stronie www
Mailing z zaproszeniem do udziału w badaniu
Mailing z przypomnieniem o w badaniu
Mailing z podziękowaniem za udział w badaniu
Tworzenie grup badawczych

Kontrola jakości danych

Standard Premium
Kontrola czasu wypełnień
Kontrola wielokrotnych wypełnień
Wskaźnik response rate
Wskaźnik drop-out
Ogólny wskaźnik rzetelności
Skala kłamstwa
Pytania sprawdzające czytanie ze zrozumieniem

Opcje gromadzenia danych i raportowania

Standard Premium
Raport z wynikami ankiety
Filtrowanie wyników w raporcie
Personalizacja struktury raportu
Możliwość publikacji raportu na stronie ResearchOnline
Eksport danych w formacie .csv
Eksport danych w formatach .xls i .xlsx
Dzielenie się wynikami
Punktowanie odpowiedzi i wyświetlanie interpretacji
Tworzenie podskal z bloków pytań
Tabele krzyżowe
Miary siły związku
Mapy
Raportowanie wyników w czasie trwania badania
Kodowanie pytań otwartych
Wizualizacja w postaci chmury tagów
Analiza Conjoint
Segmentacja k-średnich

Długość trwania pakietu

Standard Premium
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok

Opcje podglądu

Standard Premium
Podgląd pytania w kwestionariuszu
Podgląd kwestionariusza
Podgląd wyników ankiety w czasie rzeczywistym

Bezpieczeństwo

Standard Premium
Protokół SSL
Opcja anonimowej ankiety

Opcje konta użytkownika

Standard Premium
Zmiana pakietu w dowolnym momencie
Zarządzanie strukturą kwestionariuszy
Zarządzanie archiwum projektów
Zarządzenie listami mailingowymi
Maksymalna liczba archiwizowanych projektów 1000 10000
Maksymalna liczba użytkowników konta 1 100

wypróbuj za darmo

Natychmiastowy dostęp do wyników

Zaawansowane opcje edycji pytań


 • Grafika i filmy w treści pytań i odpowiedzi
 • odpowiedzi wykluczające
 • limit odpowiedzi (górny i dolny)
 • Pionowy lub poziomy układ odpowiedzi
 • określenie formatu odpowiedzi
 • import pytań z innych projektów

Zaawansowana logika ankiet


 • zaawansowane reguły przejścia
 • wstawianie odpowiedzi z wcześniejszych pytań
 • Tworzenie grup badawczych
 • ustawianie pytań obowiązkowych
 • Randomizacja pytań i odpowiedzi
 • Blokada cofania

Kontrola jakości danych


 • kontrola czasu wypełnień
 • kontrola wielokrotnych wypełnień
 • wskaźnik “response-rate”
 • wskaźnik “drop-out”
 • skala kłamstwa
 • pytana sprawdzające czytanie ze zrozumieniem

Wybierz szablon graficzny.

Dopasuj wygląd ankiety do charakteru badań. Do wyboru masz 14 szablonów. Możesz także spersonalizować wygląd każdego z nich!

Wybierz dogodny sposób dystrybucji ankiet.

Badania możesz przeprowadzić samodzielnie lub na naszym Panelu Respondentów.

Przyjazny link


Krótki i czytelny link wzbudzi zaufanie respondentów

Social Media


Udostępniaj link do ankiety na Facebooku i w innych serwisach

Pop-Up


Wyświetlaj ankiety użytkownikom odwiedzającym Twoją stronę

Mailing


Wysyłaj do swojej listy mailingowej przypomnienia i podziękowania

Zaawansowana analiza danych.

Bez trudu przeprowadzisz on-line analizę danych nie przerywając badania.

Tabele krzyżowe


Przy pomocy tabel krzyżowych w prosty sposób sprawdzisz łączny rozkład odpowiedzi na dwa lub więcej pytań jednocześnie.

Korelacje


Korzystając z modułu korelacji sprawdzisz, czy istnieje zależność pomiędzy dwiema różnymi zmiennymi. Określisz też siłę tej zależności.

Analiza Conjoint


Dzięki specjalnemu modułowi sprawdzisz, jakie cechy produktów i usług są istotne dla Twoich klientów.

Testy i quizy


Możesz przypisać punktację wybranym przez siebie pytaniom, dodać interpretację dla różnych przedziałów wyników oraz wyświetlić je badanym.

Net Promoter Score


Sprawdź wartość popularnego wskaźnika lojalności klientów NSP dla swojej firmy.

Analiza pytań otwartych


Już wkrótce!

Raporty

Z Research Online szybko stworzysz przejrzyste i atrakcyjne raporty!

Automatyczne
raporty

Przygotowanie podstawowego raportu jest szybkie – wystarczy wybrać, które z domyślnie generowanych form podsumowania wyników (tabele, różne typy wykresów) zdecydujesz się włączyć do raportu i... wygenerować raport!

Dodatkowe
analizy

Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanej wersji raportu, z poziomu serwisu możesz przeprowadzić różne dodatkowe analizy (m. in. tabele krzyżowe, korelacje), których wyniki możesz włączyć do generowanego raportu.

Filtrowanie
wyników

Już wkrótce!

Personalizacja
struktury raportu

Masz do wyboru kilka możliwości personalizacji struktury raportu: stworzenie strony tytułowej, stopki, dodanie spisu treści, wybór pytań i form ich podsumowania, które chcesz zaprezentować.

Wykresy
i tabele

Ankiety - Wykresy i tabele

Dodawanie
komentarzy

Masz możliwość umieszczenia własnego komentarza w dowolnym miejscu raportu.

wypróbuj za darmo

Natychmiastowy dostęp do wyników

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!