POLITYKA PRYWATNOŚCI


 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Research Online S.C. Piotr Dragon Jakub Wróblewski z siedzibą na ul. Królewskiej 65A, 30-081 Kraków (NIP: 676-24-51-744) prowadzący serwis internetowy ResearchOnline.pl

 

Dane kontaktowe administratora:

30-081 Kraków, ul. Królewska 65A

biuro@researchonline.pl


Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu jest dla nas niezwykle ważna. Wszelkie dane osobowe zamieszczane w Serwisie podlegają ochronie na poniższych zasadach.

§ 1

Osoby korzystające serwisu ResearchOnline.pl z kont badacza lub respondenta przystępując do serwisu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez Research Online S.C. Piotr Dragon Jakub Wróblewski z siedzibą w Krakowie (30-081) przy ul. Królewskiej 65A (NIP: 676-24-51-744) jako administratora danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), a także zgodnie Polityką prywatności i Regulaminem serwisu.

§ 2

1. Każdy posiadacz konta w serwisie ResearchOnline.pl w każdej chwili ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Panelu, korzystania z konta respondenta i konta badacza. Rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres biuro@researchonline.pl lub drogą pocztową na adres Spółki. Wraz z rezygnacją z uczestnictwa w Panelu Serwis zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych Panelisty w celu prowadzenia badań. Czas, przez jaki Spółka może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki, w oparciu o art. 6 ust. 1 punkt f RODO, tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

§ 3

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Usługodawcę ResearchOnline S.C. Piotr Dragon Jakub Wróblewski, ul. Królewska 65A, 30-081 Kraków („Usługodawcę”) wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących konta i umowy, stanu realizowanych projektów i innych informacji przesyłanych na życzenie lub za zgodą Użytkownika.

2. Dane, inne niż podane przy rejestracji i gromadzone w Serwisie mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies).

§ 4

1. Serwis wykorzystuje tzw. cookies, („ciasteczka”), stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

4. Z reguły oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, za pomocą którego Użytkownik korzysta z serwisu (przeglądarki internetowej).

5. Usługodawca zastrzega, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcę reklamodawców oraz partnerów.

§ 5

Podane w czasie rejestracji oraz logowania hasła dostępu do konta przechowywane są w formie zaszyfrowanej. Dane osobowe podane podczas rejestracji i logowania oraz przesyłane w trakcie dalszej pracy w serwisie są szyfrowane.

§ 6

W związku z przyznaniem Użytkownikowi nagrody, podane przez Użytkownika dane osobowe oraz numer rachunku bankowego, konieczne do jej fizycznego przesłania, ewentualnie wypłaty nagrody pieniężnej tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz właściwy Urząd Skarbowy, wykorzystywane są wyłącznie w celu przesłania nagrody lub wypłaty nagrody pieniężnej za udział w badaniach.

§ 7

1. Usługodawca ma dostęp do konta Użytkownika oraz wszelkich danych byłych i aktualnych jego projektów.

2. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności i przepisach prawa powszechnie obowiązującego Usługodawca nie udostępnia danych Użytkownika osobom trzecim.

3. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca ma obowiązek udzielenia informacji o gromadzonych danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy, a także uprawnień wynikających z rozdziału 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 8

1. Respondent, z chwilą wypełnienia ankiety umieszczonej w Serwisie, wyraża zgodę na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby autora lub autorów ankiety.

2. Odpowiedzi respondentów są co do zasady anonimowe, chyba że w ramach odpowiedzi na pytania ankietowe respondent ujawni dane pozwalające na jego identyfikację.


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!