Badania psychograficzne

Powrót do bazy wiedzy

Badania psychograficzne


Psychografia w badaniach marketingowych jest jednym ze sposobów prowadzenia badań segmentacyjnych. Jej celem jest podział konsumentów na grupy (segmentypodobne do siebie pod względem pewnych cech psychologicznych, takich jak styl życia, wyznawane wartości i postawy. (Mullen and Johnson, 1990; za: Picton i Broderick, 2005). Do każdej z wyróżnionych w ten sposób grup (segmentów) mogą zostać skierowane odrębne, bardziej wyspecjalizowane i skuteczniejsze metody marketingu mix (Picton i Broderick, 2005).

Do najpopularniejszych kryteriów pod względem których wyróżnia się wśród konsumentów wspomniane grupy (segmenty) należą: profile i cechy osobowości (Foxal i Goldsmith, 2001 za: Picton i Broderick, 2005), wyznawane wartości, styl życia, przyjmowane postawy i opinie (Mullen and Johnson, 1990; za: Picton i Broderick, 2005), a także style poznawcze i motywacja (Kąciak, 2011). 

Jednym z najważniejszych powodów, dla którego badacze zwrócili się w kierunku segmentacji psychograficznej, była słabość tradycyjnie używanych do tego celu kryteriów. Segmentacja na podstawie kryteriów geograficznych (np. wielkość miejsca zamieszkania) i społeczno –demograficznych (np. klasa społeczna, stan cywilny), nie nadawały się do skutecznego różnicowania konsumentów dla wielu rodzajów produktów (Gunter i Furnham 1992, za: Picton i Broderick, 2005). Badania psychograficzne stwarzają możliwość głębszego zrozumienia motywów, jakimi kierują się poszczególne grupy klientów kupujących dany rodzaj/markę produktów (Lesser and Hughs 1986, za: Picton i Broderick, 2005). 

Badania psychograficzne przeprowadza się w analogiczny sposób, jak pozostałe rodzaje badań segmentacyjnych. Obecnie za jeden z najbardziej popularnych i skutecznych sposobów prowadzenia segmentacji z użyciem psychografii uważa się badania, w których informacje uzyskane na ich podstawie podaje się w zestawieniu z podstawowymi informacjami społeczno - demograficznymi i geograficznymi (Picton i Broderick, 2005). Do najpopularniejszych metod segmentacji z zastosowaniem psychografii należą: Attitudes and Activities (AA) i Activities, Interests and Opinions (AIO), Values and Standards (VALS) oraz Value Structure Map (VSM). 

Dzięki wzbogaceniu badań segmentacyjnych o kryteria psychograficzne można osiągnąć szereg korzyści można:

  • zwiększyć efektywność strategii komunikacji marketingowej,
  • efektywnie ukształtować politykę lojalności wobec marki/produktu (poprzez atrakcyjne dla poszczególnych grup klientów programy lojalnościowe), 
  • kształtować wizerunek produktu w oparciu o wartości i postawy przyjmowane przez grupę konsumentów, do której jest adresowany,
  • odkryć nowe, słabo zagospodarowane grupy konsumentów (Picton i Broderick, 2005).


Wzór cytowania:

Kasparek K. Badania psychograficzne. Dostępny: http://www.researchonline.pl/baza?podkategoria=6, data dostępu: .././../2013.

Bibliografia

Foxal G. R, Goldsmith R. E. 2001, Osobowość, a badania nad zachowaniem konsumenta – inne ujęcie zagadnienia. [w:] Lambkin M., Foxal G., van Raaij F.,
Heilbrunn B. [red.] Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gunter, B., Furnham, A. 1992. Consumer Profiles: An Introduction to Psychographics. London: Routledge.
Kąciak E. 2011. Teoria środków-celów w segmentacji rynku. Studium metodologiczno-empiryczne. Warszawa: Wolters Kluver.
Lesser J. A., Hughs M. A. 1986. The Generalizability of Psychographic Market Segmentation Across Geographic Location. Journal of Marketing, 50 (1).
Mullen L., Johnson, S. 1990. [w:] P.J. McGoldrick, Retail Marketing. New York: McGraw-Hill Book Company Europe.
Penconek M. 2007, Badania Segmentacyjne, [w:] D. Maison, ANoga-Bogomilski A. [red.] Badania Marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Gdańsk, s. 179- 196.
Pickton, D., Broderick, A. 2005. Integrated marketing communications, 2.edition, s. 371-398.


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!