Kodowanie danych jakościowych

Powrót do bazy wiedzy

Kodowanie danych jakościowych


Posługiwanie się pytaniami otwartymi wiąże się z koniecznością kategoryzacji i kodowania zebranego za ich pomocą materiału badawczego. Dając respondentom możliwość swobodnego wypowiedzenia opinii badacz najczęściej otrzymuje wiele różniących się od siebie odpowiedzi, które określamy mianem danych jakościowych.

Aby móc w sensowny sposób interpretować zebrane dane należy przeprowadzić proces redukcji danych poprzez stworzenie ogólniejszych kategorii, 
do których będą klasyfikowane odpowiedzi respondentów. Przydzielenie takim ogólniejszym kategoriom odpowiedzi specyficznych etykiet liczbowych (kodównazywa się kodowaniem danych jakościowych. (por. Kumar 2011:119). 

Przed rozpoczęciem procedury właściwego kodowania wszystkich odpowiedzi warto zakodować odpowiedzi kilku-kilkunastu respondentów. Takie „testowe kodowanie” pozwoli na ocenę dopasowania stworzonych kodów do odpowiedzi. Należy jednak pamiętać, że tego typu działanie nie powinno zostać potraktowane jako ostateczne zamknięcie listy kodów. Warto dokonać zmiany schematu kodowania nawet już po rozpoczęciu „kodowania właściwego” (np. wówczas, kiedy koderzy często nie wiedzą, jaki kod należy przypisać danej odpowiedzi) i zakodować odpowiedzi od nowa za pomocą zmienionego schematu (por. Weisberg, Krosnick, Bowen 1996: 143-144). 

Błędy mogą jednak przydarzyć się koderom nawet pomimo precyzyjnie zdefiniowanych i opisanych kategorii, jako że samo kodowanie jest procesem dokonywania przez nich subiektywnych ocen (ibidem.) Istotnym etapem procedury kodowania danych jakościowych powinno być więc także sprawdzenie rzetelności przyjętego schematu kodowania. Jednym ze sposób pozwalających na dokonanie oceny zgodności ocen koderów i tym samym sprawdzenie rzetelności przyjętego schematu kodowania jest zakodowanie tego samego zestawu odpowiedzi przez dwóch lub więcej koderów. Im większe rozbieżności pomiędzy koderami, tym większe prawdopodobieństwo, że kody nie zostały prawidłowo przygotowane i wymagają zmiany (ibidem: 144). W oparciu o zebrane w wyniku takiej procedury dane badacz ma możliwość wyliczenia miary zgodności. Często wykorzystywana przez badaczy tego typu miara to np. Alfa Krippendorfa (por. Gwet 2012).

Wzór cytowania:


Magierowski M. Kodowanie danych jakościowych. Dostępny: http://www.researchonline.pl/baza?podkategoria=24, data dostępu: .././../2013.


Bibliografia


Gwet K. L. 2012. Handbook of Inter-Rater Reliability. The Definitive Guide to Measuring the Extent of Agreement Among Multiple Raters. Gaithersburg: Advanced Analytics.
Kumar R. 2011. Research Methodology. New Delhi: APH Publishing.
Weisberg H., Krosnick J., Bowen B. 1996. An Introduction to Survey Research, Pooling, and Data Analysis. London: Sage Publications.


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!