Badanie wiedzy o realizowanych w Polsce programach profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia

Szanowni Państwo,

Celem ankiety jest zbadanie wiedzy o realizowanych w Polsce programach profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia, korzystaniu (bądź nie) przez pacjentów z tych programów oraz powodów tych decyzji.

Badanie adresowane jest do osób w wieku 36 lat i więcej, niepracujących w branży medycznej i farmaceutycznej.

Badanie przeprowadzane jest w ramach pracy autora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i będzie częścią pracy przygotowywanej przez autora.

1. Jaka jest wg Pani/Pana główna przyczyna zgonów w Polsce?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


2. Jakie zna Pan/i realizowane w Polsce programy profilaktyczne?


3. O którym z poniższych programów profilaktycznych Pan/Pani słyszał/a (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)?


4. A w którym z poniższych programów profilaktycznych Pan/Pani uczestniczył/a (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)?


5. Przez kogo przeprowadzany jest wg Pani/Pana Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


6. Czy korzystał Pan/i z Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


7. Ile raz korzystał/a Pan/i z Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


8. Skąd dowiedział się Pan/i o Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia?


9. Proszę zaznaczyć odpowiedź nr 3

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


10. Dlaczego korzystał Pan/i z Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (proszę wskazać najważniejszy powód)?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


11. Czy był/a Pan/i zadowolony/a z przeprowadzanych badań?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


12. Jeżeli zaznaczył/a Pan/i nie w poprzednim pytaniu, prosimy o podanie, dlaczego był Pan/i niezadowolony/a


13. Jak bardzo prawdopodobne jest, że Poleci Pan/Pani udział w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Znajomemu?

Bardzo mało prawdopodobne
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bardzo prawdopodobne
0 10

14. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i z Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (proszę wskazać najważniejszy powód)?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


15. Czy Pana lekarz rodzinny mówił Pani/u o możliwości skorzystania w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


16. Jak ocenia Pan/i pomysł by okresowe badania profilaktyczne dobrane do płci i wieku były obowiązkowe?

Musisz wskazać wartość na podziałce req
Nie podoba mi się
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Podoba mi się
0 10

17. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w Polsce 9% przychodu (pensji). Jak ocenia Pan/i pomysł podniesienia jej dla osób, które nie korzystają regularnie z badań profilaktycznych?

Musisz wskazać wartość na podziałce req
Nie podoba mi się
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Podoba mi się
0 10

18. Jak ocenia Pan/i pomysł obniżenia składki dla osób, które korzystają regularnie z badań profilaktycznych?

Musisz wskazać wartość na podziałce req
Nie podoba mi się
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Podoba mi się
0 10

19. Proszę zaznaczyć odpowiedź nr 2

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


20. Pojawił się pomysł, aby badania z zakresu medycyny pracy (obejmujące aktualnie badania wynikające z czynników ryzyka na stanowisku pracy) zostały rozszerzone o powszechne badania profilaktyczne. Jak ocenia Pan/i ten pomysł?

Musisz wskazać wartość na podziałce req
Nie podoba mi się
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Podoba mi się
0 10

21. Czy wykonuje Pan/i prywatnie badania profilaktyczne (czyli nie związane z diagnostyką objawów chorobowych)?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


22. Dlaczego wykonuje Pan/i badania profilaktyczne (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)?


23. Jakie prywatne badania profilaktyczne Pan/i wykonuje (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)?


24. Jak często wykonuje Pan/i prywatnie badania profilaktyczne?

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


METRYCZKA:


26. Płeć

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


27. Wiek

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


28. Miejsce zamieszkania

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1


29. Wykształcenie

Musisz zaznaczyć dokładnie # odpowiedzi min1,max1

Dziękuje za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Przejdź dalej

Serwis www.researchonline.pl wykorzystuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika służące usprawnieniu świadczenia usług. Zakres wykorzystywania plików cookies został opisany w Polityce Prywatności. Aby uniemożliwić zapisywanie cookies na dysku komputera należy zmienić ustawienia przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

x