Proszę zaznaczyć swoją płeć:


Jak ocenia Pan/Pani pracę Rejestracji?


Z pomocy, której poradni korzystał ostatnio Pacjent?


Jak długo Pacjent jest pod opieką wskazanej Poradni?


Jak długo Pacjent oczekiwał na przyjęcie przez lekarza?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Czy lekarz był punktualny?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Czy według Pana/Pani lekarz poświęcił Pacjentowi dostateczną ilość czasu?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Czy lekarz udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Pana/Pani pytania dotyczące stany zdrowia Pacjenta?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Czy lekarz był dla Pana/Pani uprzejmy?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Jak Pan/Pani ocenia ogólnie warunki panujące w Poradni?
Jeśli nie jest Pan/ Pani zadowolony/a z warunków bardzo prosimy o krótkie uzasadnienie:


Czy według Pana/Pani korytarze i sale są czytelnie opisane i oznaczone?


Proszę ocenić poniższe aspekty warunków panujących w Poradni?
Jeśli nie jest Pan/ Pani zadowolony/a z warunków bardzo prosimy o krótkie uzasadnienie:

Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze
Czystość pomieszczeń
Dostęp do toalet

Prosimy wpisać uzasadnienie negatywnej opinii:


Jeśli Pacjent był pod opieką poniższych osób proszę wskazać jak Pan/Pani ocenia ich pracę:
Jeśli nie jest Pan/ Pani zadowolony/a z pracy wybranych specjalistów bardzo prosimy o krótkie uzasadnienie:

Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze Nie mam zdania
Rejestratorki
Fizjoterapeuci
Pracownik RTG
Pracownik USG

 Prosimy wpisać uzasadnienie negatywnej opinii (wskazując, których specjalistów ona dotyczy):


Czy spotkał się Pan/Pani w naszej Poradni z sugestiami lub żądaniami nieuzasadnionych korzyści finansowych o charakterze korupcyjnym?


Jeśli spotkał się Pan/Pani w naszej Poradni z sugestiami lub żądaniami nieuzasadnionych korzyści finansowych o charakterze korupcyjnym prosimy o krótki opis tej sytuacji:


Jakie dodatkowe świadczenia/usługi powinna według Pana/Pani zapewniać Poradnia:


Jak Pan/Pani ogólnie ocenia pracę Porani?
Jeśli nie jest Pan/ Pani zadowolony/a z pracy Poradni bardzo prosimy o krótkie uzasadnienie:


Dlaczego zdecydował/a się Pan/Pani wybrać naszą Poradnię?


Uwagi:

Serwis www.researchonline.pl wykorzystuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika służące usprawnieniu świadczenia usług. Zakres wykorzystywania plików cookies został opisany w Polityce Prywatności. Aby uniemożliwić zapisywanie cookies na dysku komputera należy zmienić ustawienia przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

x