Proszę zaznaczyć swoją płeć:


Jak ocenia Pan/Pani pracę Rejestracji?


Czy według Pana/Pani korytarze i gabinety są czytelnie opisane i oznaczone?


Z pomocy, której poradni korzystał ostatnio Pacjent?


Jak długo Pacjent jest pod opieką wskazanej Poradni?


Jak długo Pacjent oczekiwał na przyjęcie przez lekarza?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Czy lekarz był punktualny?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Czy według Pana/Pani lekarz poświęcił Pacjentowi dostateczną ilość czasu?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Czy lekarz był dla Pana/Pani uprzejmy?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Czy lekarz udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Pana/Pani pytania dotyczące stany zdrowia Pacjenta?

Proszę odnieść się do ostatniej wizyty.


Proszę ocenić poniższe aspekty warunków panujących w Poradni:

Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze
Czystość pomieszczeń
Dostęp do toalet

Jeśli Pacjent był pod opieką poniższych osób proszę wskazać jak Pan/Pani ocenia ich pracę:

Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze Nie mam zdania
Pielęgniarki w gabinecie zabiegowym ogólnym
Pielęgniarki w gabinecie zabiegowym Poradni Alergologicznej
Pielęgniarki w gabinecie zabiegowym Poradni Chorób Zakaźnych (Szczepień)
Pielęgniarki w gabinecie zabiegowym Poradni Kardiologicznej
Pielęgniarki w gabinecie zabiegowym POZ
Pielęgniarki w gabinecie pracowni endoskopowym
Fizjoterapeuci i rehabilitanci
Dietetycy
Technicy EKG i RTG
Pracownicy USG
Pielęgniarki EEG

Czy spotkał się Pan/Pani w naszej Poradni z sugestiami lub żądaniami nieuzasadnionych korzyści finansowych o charakterze korupcyjnym?


Jak Pan/Pani ogólnie ocenia pracę Porani?


Jakie dodatkowe świadczenia/usługi powinna według Pana/Pani zapewniać Poradnia:


Uwagi:

Serwis www.researchonline.pl wykorzystuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika służące usprawnieniu świadczenia usług. Zakres wykorzystywania plików cookies został opisany w Polityce Prywatności. Aby uniemożliwić zapisywanie cookies na dysku komputera należy zmienić ustawienia przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

x